Anna Srokowska

Instruktor w Akademii AthleticoMed

akademia athleticomed szkoleniowiec

mgr Anna Srokowska

Specjalista w Dziedzinie Fizjoterapii

Magister Anna Srokowska, Specjalista w Dziedzinie Fizjoterapii, Certyfikowany Instruktor ScarWork. Jestem absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu im. Eugeniusza Piaseckiego na kierunku Rehabilitacja Ruchowa, a także Studium Wychowania Fizycznego w Bydgoszczy na kierunku Wychowanie Fizyczne. W 1997 roku rozpoczęłam pracę w AWF, w Katedrze Kultury Fizycznej Osób Niepełnosprawnych oraz Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu. W tym czasie głównie zajmowałam się tematyką kultury fizycznej osób niepełnosprawnych oraz rehabilitacją osób w starszym wieku. Współpracowałam także z Fundacją osób chorych na zanik mięśni. Od 2002 do 2013 roku pracowałam w Szpitalu Uniwersyteckim im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy w Klinice Rehabilitacji, gdzie usprawniałam głównie pacjentów z dysfunkcjami o podłożu neurologicznym, po udarach mózgu, urazach czaszkowo-mózgowych i uszkodzeniach rdzenia kręgowego w tym, w śpiączce. Tytuł Specjalisty w Dziedzinie Fizjoterapii uzyskałam w 2008 roku po ukończeniu specjalizacji w Klinice Rehabilitacji Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy i pomyślnym zdaniu egzaminu. W 2011 roku podjęłam pracę w Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu w Katedrze i Zakładzie Podstaw Kultury Fizycznej. Prowadzę zajęcia ze studentami Fizjoterapii z przedmiotów: Aktywność Ruchowa Adaptacyjna i Sport Osób Niepełnosprawnych. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam także w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Atma w Bydgoszczy (2015-2017). Obecnie pracuję w prywatnej praktyce Spine-med oraz współpracuję z NZOZ Vitamed oraz AthleticoMed – Centrum Leczenia Bólu i Kontuzji.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Od 1992r. współpracuję z Olimpiadami Specjalnymi, gdzie obecnie pracuję jako wolontariusz w programie Zdrowi Sportowcy – Sprawne Stopy. Swoją praktykę fizjoterapeutyczną cały czas poszerzam uczestnicząc w szkoleniach zawodowych.

Ukończone kursy :

Uzyskałam następujące dodatkowe kwalifikacje zawodowe:

 • certyfikat ukończenia kursu Anatomy Trains I i II (2013)
 • certyfikaty ukończenia pierwszego cyklu szkoleń: Fascial Release for Structural Balance  – rozluźnianie mięśniowo-powięziowe dla integracji strukturalnej  (2014, 2015)
 • Structural Bodywork Certyfication Module – szkolenie certyfikujące strukturalnej pracy z ciałem w czasie 3 sesji wg modelu KMI (2016)
 • certyfikat ukończenia szkolenia z Anatomii Sekcyjnej – Todd Garcia (2018)
 • Scarwork – certyfikat ukończenia kursu integracji blizn z siecią powięziową wg koncepcji Sharon Wheeler (2016), certyfikat asystenta metody Scarwork (2018), certyfikat nauczyciela metody Scarwork (2019)
 • Bonework – certyfikat ukończenia kursu integracji kości z siecią powięziową wg koncepcji Sharon Wheeler (2016)
 • The Tail End certyfikat ukończenia kursu integracji miednicy z siecią powięziową wg Sharon Wheeler (2019)
 • Anatomy Trains in Motion – Taśmy Anatomiczne w Ruchu – certyfikat ukończenia kursu wg koncepcji Karin Gurtner (2015)
 • Podologia… znacznie więcej niż stopy. Testy funkcjonalne wspomagane technikami komputerowymi – szkolenie przeprowadzone przez eduPodologia.pl (2018)
 • Projektowanie indywidualnych wkładek ortopedycznych – szkolenie przeprowadzone przez eduPodologia.pl (2019)
 • Kurs specjalistyczny w zakresie wykorzystania Indiba Activ Therapy
 • Neurorehabilitacja z terapią funkcjonalną ręki – szkolenie Polskiego Stowarzyszenia Ortopedycznej terapii Manualnej (2019)
 • certyfikat ukończenia kursu NDT- Bobath dla dorosłych 2004, 2007 (kurs podstawowy i rozwijający)
 • certyfikat ukończenia kursu koncepcji PNF – Proprioceptive Neuromuscular Facilitation 2002, 2003 (kurs podstawowy i rozwijający)
 • certyfikaty ukończenia kursu podstawowego i rozwijającego Taping mięśniowo-powięziowy (2015)
 • certyfikat A, B, C i D diagnozowania i leczenia zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego, 2005, 2007, 2009
 • certfikaty ukończenia kursów The S-E-T Concept, górna i dolna część ciała (2004)
 • uprawnienia do wykonywania zabiegów fizykoterapii i masażu (1997)
 • instruktor aerobiku (1997)

Moja przygoda z fizjoterapią rozpoczęła się w czasie studiów w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Studia te przygotowały mnie praktycznie i teoretycznie do pracy w zawodzie. Rozpoczynając pracę w Szpitalu Uniwersyteckim w Bydgoszczy uzupełniłam swoją wiedzę z metod neurofizjologicznych, które są stosowane z wyboru w rehabilitacji pacjentów neurologicznych. Wieloletnia praktyka w przywracaniu utraconych funkcji u pacjentów po traumatycznych wypadkach nauczyła mnie, że każdemu pacjentowi trzeba dać szansę  i zrobić wszystko, aby umożliwić mu powrót do samodzielnego życia. W ostatnich latach poszukiwałam metod strukturalnej pracy z ciałem. Na początku wykorzystywałam wybrane techniki manualne w terapii pacjentów neurologicznych, poprawiając strukturę umożliwiałam im lepszą pracę na poziomie funkcjonalnym. Sama przeszłam terapię integracji strukturalnej i rozumiem jak ta praca może zmienić nasze ciało. Niesamowite dla mnie jest to, że ciało ma ogromne możliwości regeneracji, jeżeli tylko jesteśmy w stanie stworzyć mu warunki do zdrowienia. W ostatnich 5 latach dużo uwagi poświęciłam pracy z bliznami, szczególnie u kobiet po cesarskim cięciu. 

Prywatnie jestem żoną (też fizjoterapeuty) i mamą trzech synów. Swoje zamiłowanie do ruchu staram się przekazać dzieciom i razem  rodzinnie, aktywnie spędzać czas wolny, a latem i zimą uprawiać ulubione sporty i turystykę. 

Sprawdź aktualne kursy i szkolenia

Zarezerwuj szkolenie w terminie Tobie odpowiadającym. Kursy organizowane są przez cały rok. 

Terminarz